Mats Ellingsen´s

sporadiska tankar från roten

Hoppa till: Content | Sidebar | Footer

Känguruklubben och socialdemokraternas förnyelse

2011-02-03 @ 01:01:27



Ibland känner man sig maktlös, håglös och orkeslös. Inte allt för sällan beror detta på samhället omkring oss. Då talar jag inte om samhället som om det vore något oss medmänniskor emellan, utan om det samhälle som inrättats för kontroll och övervakning av medborgare. Ett samhälle som styrs av en mycket, mycket otydlig makt.

När håglösheten slår till tänker jag ofta på Känguruklubben - Vi som lever på hoppet. Känguruklubben instiftades för länge sedan alldeles informellt av några av Eskilstunas politikerprofiler. Några av dem sedan länge hädangångna, andra levande. Vad det hela då gick ut på var att hålla sig i form trots att ålderns krämpor gjorde sig påträngande. Man träffades helt enkelt för att motionera i glada vänner lag.

Men, det jag framför allt tänker på (och jag kan se dem framför mig) är deras starka ideologiska övertygelse och glöd. De tillhörde den generation socialdemokratiska politiker som kunde sin ideologi och visste var de hörde hemma. Bland det arbetande folket. Hos dem som inte kunde försvara sig själva mot orättvisor. Hos de som behövde hjälp och stöd. Småfolket helt enkelt. Och människor hade förtroende för våra Känguruklubbister.

De hade en vilja och en tro på att kunna skapa det goda samhället där alla fick plats, där alla individer hade sin frihet att utvecklas och leva sina egna valda liv och där människor togs på allvar och sattes i första rummet. Det skulle finnas skyddsnät för dem som inte klarade sin vardag. De var frihetskämpande socialister som under fanorna på 1:a Maj kunde känna sig stolta och styrkta av alla som slutit upp i leden för att hjälpa till att föra kampen ett steg vidare.

Men, så hände något. Jag vet inte riktigt vad, och jag tror inte det finns många andra heller som kan förklara vad som skedde. Känguruklubben försvann. Kanske inte motionärerna, men klubben för de som lever på hoppet. Var är alla socialdemokrater med hopp? Hopp om ett bättre samhälle för alla. Hopp om frihet och oberoende för alla. Hopp om en bättre värld. Var är de som kan ställa sig i folkmassan och från talarstol eller megafon ingjuta inspiration och hopp om framtiden för människorna?

Det är ingen tillfällighet att Reinfeldt och Borg får stora popularitetssiffror. Eller att, nu senast, Alexander Bard i sitt nybildade Liberal-demokraterna går framåt med stormsteg. Det finns också en (eller många) förklaringar till att Sverigedemokraterna har sådant stöd. De ingjuter alla hopp och en vision om en bättre framtid. För Sverige och för svenskarna i gemen.

Jag vill inte säga att det var bättre förr, men då - på 70- och 80-talen kände människorna sina politiker. De vistades ju faktiskt bland folk och diskuterade med alla och envar som ville lätta sitt hjärta. Politikerna kände också människorna, och brydde sig om vad de sa.

Opålitliga, myglande medborgare
Vi har många duktiga politiker idag också. Ingen tvekan om detta. Men, i människors ögon är de numera en del av "systemet". Det där ogreppbara med myndigheter och kommunala förvaltningar. De har blivit annonyma tjänstemän. Som envist traglar på för att genomföra så bra politik som möjligt, men de syns inte. Människor känner möjligen igen dem från bilder i dagspressen men vet inte riktigt vad de gör eller vad de heter.

Det har dessutom inte blivit bättre av att människor känner allt mer vanmakt inför myndigheter och offentlig förvaltning. Man försöker undvika kontakt med dem så mycket som möjligt. För det mesta som kommer därifrån är av obehaglig natur eller innehåller någon form av tvång. Som ett exempel just nu kräver Skatteverket att man skall redogöra för sitt lägenhetsnummer (vad nu det skall vara bra för när de snabbt och enkelt kan få förteckningar från fastighetsägarna). Alla myndigheter tycks betrakta medborgarna som en samling opålitliga, svartjobbande, myglande och fuskande personer som minutiöst måste övervakas.

Därför instiftas dagligen nya bestämmelser och regler som skall underlätta kontrollen och ge möjlighet till rättsliga eller andra påföljder. Det offentliga Sverige tycks leva ett eget liv skilt från oss medborgare. Och ingen tycks veta vem som bestämmer eller är ansvarig för detta. Inte heller går det att få fram en ansvarig för beslut som fattats. Det är en mycket mycket otydlig maktstruktur. Ett kollektivt oansvar!

Tro och hopp behövs
Jag känner ändå en förtröstan inför framtiden. Det finns faktiskt sossar som brinner för ideologi och medborgarrätt. Det finns ett missnöje med det samhälle som växt fram och i detta missnöje skapas förutsättningar för att samla människor till förändring av samhället. Tillsammans, och i samförtånd.

Nu är det dags för Socialdemokraterna att ingjuta hopp och kamplust hos folket. Gärna småfolket. Det är dags att sluta vara en del av den offentliga förvaltningen och istället kliva ut bland folk som försvarare av medborgarrätten gentemot orättvisor och orättfärdig behandling i samhället var detta än uppstår. I privat eller offentlig verksamhet har ingen betydelse.

Det är när pariet börjar göra detta som människorna kommer tillbaka. När de känner att det inte finns en särskild politisk samhällsklass, utan att alla är en del av folket, kommer de tillbaka. Ge människor tilltro till politiken och till framtiden!

Jag vill då, i sammanhanget, ge Broderskapsrörelsen en eloge för sitt arbete med att anpassa politiken till det nya Sverige. Läs gärna om detta hos Broderskap eller på Lars G Linders blogg.

Jag lever på hoppet, och vill gärna vara med i Känguruklubben. Kom med ni också!

Tjuvar och bärkraftiga elever

2011-01-20 @ 08:34:26




Världens gång upphör aldrig att förvåna, uppröra och - i sin eländighet - roa mig. Dagens morgontidningar lyckas som vanligt att få mig att vilja hålla lektion om dumhet runt frukostbordet. Men, jag avstår. Jag har ju en blogg Gu´bevars!

Idag fördjupar vi oss litet i det anmärkningsvärda med tjuveriets ädla konst. En polisman väntar nu på dom för att ha stulit hos sin arbetsgivare. Lika så en före detta president.

Polismannen har vid några tillfällen nassat (lånat) pengar ur kaffekassan till lunch. En oerhörd summa om 340 kronor - ja, ni läste rätt - 340 kronor har försnillats. Dock har tydligen 200 kr återbetalats till kassan så vad som egentligen saknas är 140 kr.

Internt hade man upptäkt att kaffepengarna inte tycktes stämma med den något oklara redovisningen av kassan. Detta medförde omedelbara åtgärder i form av internutredning och hemlig videoövervakning av kaffekassan. Kostnaderna för åtgärderna känner bara några få inom polisen till, men förmodligen handlar det om mycket mer än 140 kr.

Det som slutligen ledde till upptäkt av gärningsmannen och bindande bevis för brottet var just att polismannen fastnade på film med fingrarna i kassaburken. Straffet för detta blev, i proportion till brottet naturligtvis, avsked från jobbet (nja, han sade upp sig) och en väntande dom för stöld med villkorlig frigivning samt böter. Dyra luncher må jag säga.

Med detta har Eskilstunapolisen förbättrat statistiken av uppklarade brott, och man kan förvänta sig att de går vidare med kameror i städskrubbar och kontorsförråd för att kunna fälla några skurmedels- och penntjuvar för att ytterligare höja den positiva statistiktrenden.

Ska det tjuvas ska det göras ordentligt
En annan man som också stulit ur arbetsgivarens kassa är den förre Haitiske presidenten Jean-Claude Duvalier, även kallad Baby Doc. Nu var det ju inte kaffekassan han nassat ur, utan statskassan. Ett par miljarder eller så. Inte så noga hur mycket kan tyckas i detta fall.

Den Haitiske åklagaren är lite osäker på om det finns någon bevisning i målet och en domare skall skall avgöra om det överhuvudtaget går att genomföra domstolsförhandlingar. Baby Doc åker hem till Frankrike medan hans advokat låter meddela att han inte begriper varför expresidenten skall åtalas.

Hade de varit lite smarta hade de (Haitierna alltså) kunnat göra som Eskilstunapolisen och haft videoövervakning av statskassan. Just av det enkla skälet att det där liksom här verkar vara lite si och så med redovisningen av kassan och att det då är bättre att ha bildbevis.

Så medan expresidenten sitter med sina miljarder i Frankrike och funderar över varför någon vill åtala honom går en skamsen expolis i Eskilstuna omkring och undrar varför hans liv rasat samman för 140 kr.  Ska det tjuvas så skall det göras ordentligt. Utan skrupler eller kameror.


Ekonomiskt bärkraftiga elever
Nästa ämne måste ju bli en kommentar till Eskilstuna-Kurirens förstasidesartikel om nedläggningshotade skolor. Det som får mig att höja på ögonbrynen är inte det att Barn- och utbildningsnämnden vill minska lokalytorna för undervisningen. Att man inte längre har råd att ha så höga hyreskostnader för så få barn på landsbygden kan jag förstå är något man måste göra något åt.

Det som får mig att utbrista i skrattblandad gråt är uttalandet av förvaltningschefen Tommy Svensson. Enligt Eskilstuna-Kuriren säger han " - Främst landsbygdsskolorna har tappat många elever, inte minst till friskolorna. Små skolor med färre än 150 elever är inte ekonomiskt bärkraftiga".

Vaddå ekonomiskt bärkraftiga?? En skola kan ju per definition aldrig bli ekonomiskt bärkraftig eftersom vi betalar skatt för att våra barn skall få gratis undervisning. En god sådan dessutom. Det tycks som om det går en trend i de offentliga förvaltningarna där alla vill vara entreprenörer. Men de kan inte, och får inte. Det finns lagar som förhindrar vinstgivande avgifter i skolor.

Om man nu inte kan eller får vara entreprenör i den bemärkelsen så kan man ju alltid svänga sig med företagsekonomiska uttryck för att framstå som att man iallafall driver en företagsliknande verksamhet. För det är den ju väl? Lite iallafall? Eller?

Därför har jag nu funderat ihop ett par förslag till förvaltningsdirekt....  förlåt, förvaltningschefen. Det här kan man göra för att få ekonomiskt bärkraftiga skolor:

1. Byt ut dom mossiga svarvarna, bandsågarna och hyvlarna mot snitsiga CNC-maskiner. Snabbutbilda eleverna och använd trä-och metallslöjd-lektionerna till att tillverka komponenter till VOLVO, SAAB, Outokompu och andra intresserade.

2. Se till att miljöundervisningen fokuserar på kompostering. Jättekomposter. Be eleverna att ta med organiskt avfall hemifrån också. Ta sedan reda på metangaserna som bildas i komposten och förpacka i trycktuber (bra övning i fysikundervisningen). Därefter är det bara att sälja flis till elvärmeverket, gas till tändare och annat (tändare kan fö. säkert tillverkas i slöjden), samt blomjord per kilo.

3. Ta ut avgift för skolresa (det är tillåtet) till bondgård. Eleverna får sedan hjälpa Avbytartjänst (LRF) med sysslor på gården och får därigenom en god inblick i bondens vardag samt en bra arbetslivspraktik.Var bara noga med att kolla vilka gårdar som Avbytartjänst behöver insatser på.

4.  Färg och form är också ett intressant område. I bildundervisningen kan man låta barnen måla husfasader i olika färger för att se hur de arkitektoniskt och estetiskt passar i hop. Samarbeta gärna med Målarmästarna för att få till näringslivssamverkan med skolan.

Det borde faktisk inbringa en god slant. Inte heller kan det bli tal om barnarbete, ty detta är ju en del av elevernas undervisning och orientering om arbetsmarknadens förutsättningar.

Förslagen är ju säkert fler om man bara tänker lite entreprenörmässigt. Fundera bara på vad man kan göra på textilslöjdslektionerna! Lysande, eller hur!?

Välkommen till mina tankar från roten!

2011-01-20 @ 02:04:03





Satt och läste lite i dagens tidningar och insåg att här behövs ett forum för att få avregera sig på alla dumheter som sker!

Sambon har nämligen tröttnat på att höra mina föreläsningar framför TV:n eller vid frukostbordet (över dagens tidning). Jag märker det på det lite släpande "jaauummmm....." som man får till svar, och eftersom jag är en känslig och uppmärksam kille (har kontakt med den feminina sidan om man så säger), bestämde jag mig för alternativet att prata till ännu fler döva öron - blogga - och låta sambon vara ifred.

Sagt och gjort - en bloggsida fixades snabbt till. Men, när jag nu sitter här och tittar på min blanka sida inser jag att hela pysslet med att formatera bloggen tagit all min tankekraft och energi (och klockan har dessutom blivit mitt i natten).

Jag har fullständigt glömt vad jag skulle ondgöra mig över! Nja, inte vad jag skulle ondgöra mig om, men vad jag egentligen ville säga...

Så, vi får se när nästa sak dyker upp i roten... Då kan jag ägna mig åt att skriva ned det istället för CSS-kod.

Kom gärna in till mig lite senare så ska ni få höra..... Jag säger bara tre ord: Pas sa er!!


PS. "Tankar från roten" är titeln på en underbar bok av framlidne Tage Danielsson. Läs den, om du inte redan gjort det (du kan ju läsa om den)!